Make your own free website on Tripod.com

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA

STPM 1999

MATA PELAJARAN Bilangan Calon Mengikut Gred Bil. Calon Ambil % Lulus Penuh (Gred A - E) % Lulus Sebahagian (Gred R)
A B C D E R G Bil % Bil %
Pengajian Am 13 10 3 6 1 1 0 34 33 97.06 1 2.94
Matematik T 0 4 2 8 6 4 10 34 20 58.82 4 11.76
Fizik 0 0 3 6 3 22 0 34 12 35.30 22 64.70
Kimia 1 1 5 11 5 11 0 34 23 67.65 11 32.35
Biologi 0 0 4 11 6 13 0 34 21 61.76 13 38.24

 

KELULUSAN CALON MENGIKUT PRINSIPAL

Bilangan  P Bilangan Calon Peratus
5P 11 32.4
4P 4 11.7
3P 7 20.6
2P 5 14.7
1P 7 20.6

J U M L A H

34 100.0